13 Eylül 2018 Perşembe

Evde Hasta Bakımı

Evde Hasta Bakımı Programı, yalnızca tedavi edici değil, koruyucu, destekleyici ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve talebin artmasına bağlı olarak kurulmuştur.

Günümüzde ortalama yaşam süresinin uzaması sonucunda ileri yaşta olanların sayısının artması; tıp ve teknolojideki gelişimin sağlık hizmetlerinin birçoğunun evde verilmesine olanak sağlaması; hastanede yatış süresinin kısalması ve günlük cerrahinin artması evde hasta bakımın önemini arttırmıştır.Evde hasta bakımı esas olarak bireyin gereksinimlerinin evinde karşılanmasını kapsamaktadır. Bireylerin ailelerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan, ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedeflemektedir. Evde hasta bakımın kapsamı bireyin gereksinimleri doğrultusunda değişiklik göstermektedir.

Evde Hasta Bakımı Programı Amacı
Programın amacı, tedavisini evde sürdürmek isteyen hastaların ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavisinin takibi, hasta yakınlarının/ bakmakla görevli kişilerin bu konudaki eğitiminin sağlanması,  doğum öncesi ve sonrası destek talep eden annelere, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireylere, engelli bireylere kaliteli bir yaşam olanağı sunabilme bilgi ve becerisine sahip evde hasta bakım teknikeri yetiştirmektir.

Biz Firma olarak  deneyimli personellerimizle bakım hizmetlerinin zirvesinde olmanın haklı gururunu yaşıyoruz